Omni in the news

Omnicomm developed a water level sensor
Omnicomm developed a water level sensor

Omnicomm is an international hi-tech industrial company, one of the leading developers and manufacturers of accurate fuel monitoring solutions and systems. Omnicomm LLS fuel level sensor is the core product which became industry standard. Operating since 1998 Omnicomm delivers its products to over 110 countries worldwide.

In May 2015 Omnicomm received a request from the KAMAZ-master design office team for the development and production of the water level sensor. The company’s flagship product, the fuel level sensor Omnicomm LLS was taken as a basis. One month later the test model of the water level sensor was passed to the engineer team for testing.

Read more at Telematics wire

Кражбите на гориво продължават да са сериозно перо от загубите, които търпят автомобилните превозвачи. И не само те. Същото е положението и в строителния бранш и в селското стопанство и при транспорта на течните горива. Интелигентно решение за справяне с тях предлагат от българската компания Каст Инженеринг ЕООД и руският им партньор Omnicomm.

MOSCOW, September 2, 2016 /PRNewswire/ --

Having successfully tested the LLS 30160 fuel level sensor on the home market, Omnicomm is officially launching it worldwide.